Brak pluginu Flash

Dane sensytywne a Internet

Działalność wielu firm medycznych, wymaga zbierania danych związanych ze zdrowiem ich klientów. Dane te, to według polskiego ustawodawstwa tzw. dane sensytywne i wymagają szczególnej ochrony.

Nasza firma oferuje pomoc dla klientów z branży medycznej i farmaceutycznej przy wdrażaniu projektów internetowych, w których zbierane są dane sensytywne.

Ochrona danych sensytywnych, zbieranych za pomocą strony internetowej wymaga wdrożenia zabezpieczeń w systemie informatycznym, odpowiednich zabezpieczeń infrastruktury informatycznej oraz pomieszczeń, a także licznych procedur formalnych. Osiągnięcie ochrony na poziomie wysokim należy więc powierzyć doświadczonym specjalistom.

Posiadamy doświadczenie w tym zakresie, jak również we wdrażaniu serwisów internetowych zbierających dane wrażliwe, dlatego zachęcamy Państwa do kontaktowania się z nami w celu przedstawienia naszych możliwości.


reklama