Brak pluginu Flash

Niestandardowa promocja

Serwisy produktowe

Poświęcone produktowi serwisy wizerunkowo-sprzedażowe to ważny element skutecznej strategii marketingowej. Oferujemy tworzenie i opiekę merytoryczną nad stronami produktowymi.

Grupy sponsorowane

Społeczności internetowe umożliwiają łatwe nawiązywanie relacji z odbiorcami produktów. Grupy tematyczne z merytorycznym wsparciem ekspertów umożliwiają merytoryczna dyskusja z użytkownikami co stanowi oprócz promocji, cenne źródło informacji na temat postrzegania produktu przez Klienta.

Działy tematyczne

To specjalne sekcje w serwisach o zdrowiu, umożliwiające prezentację produktu w kontekście dopasowanym do jego charakterystyki. Działy tematyczne stają się integralną częścią serwisów w okresie trwania kampanii i po jej zakończeniu.

Sondy sponsorowane

Sondy lub ankiety zamieszczone w naszych serwisach, to doskonałe narzędzie promocji angażujące odbiorców i skupiające ich uwagę na temacie promowanego produktu.

reklama